ZÁSADY OCHRANY ÚDAJŮ 

týkající se zpracovávání osobních údajů
 
Společnost Beautywood SK s.r.o. považuje za svou základní povinnost plně zajistit právo na ochranu osobních údajů při svých činnostech, - proto všemi prostředky, které máme k dispozici a všemi možnými způsoby se snažíme, abychom vaše údaje byly zpracovávány v souladu s nařízením EU 2016/679 („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), respektive v souladu s příslušnými platnými zákony. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních cílů základní právní úpravy je zajistit transparentnost, máme v úmyslu v tomto dokumentu vás informovat o shromažďování, používání, přenosu a v neposlední řadě o ochraně vašich osobních údajů - se zvláštním ohledem na případy, kdy se v souvislosti s našimi výrobky a/nebo službami dostanete s námi do kontaktu prostřednictvím naší webové stránky nebo jiné mobilní aplikace.
Vyhrazujeme si právo ve stanovených intervalech aktualizovat a měnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby podmínky definované v tomto dokumentu odrážely vždy aktuální způsob zpracovávání osobních údajů, respektive aby byly plně v souladu s příslušnými právoplatnými zákonnými povinnostmi. V případě jakékoliv změny kteréhokoliv ustanovení podle výše uvedených, na naší webové stránce zveřejníme revidovanou verzi těchto zásad ochrany osobních údajů, proto vás prosíme, abyste pravidelně kontrolovali aktuální obsah těchto zásad ochrany osobních údajů.
 
Kdo jsme a jak se k nám dostanete? 
Beautywood SK s.r.o., sídlo: Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01, daňové číslo: SK2120542039, IČ: 50913611, a dále jen: „Beautywood SK s.r.o.” nebo „my”). Když jakýmkoliv způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, podle pravidel ochrany údajů jsme považováni za organizaci na zpracovávání údajů.
Ujišťujeme Vás, že vaše názory a komentáře jsou námi vítány a - pokud je to nutné - rádi vám poskytneme další informace o všech záležitostech týkajících se zpracovávání vašich údajů, proto neváhejte kontaktovat společnost Beautywood SK s.r.o.. Vašemu pověřenci pro ochranu osobních údajů pošlete e-mail na adresu:  info@hushandhush.cz Můžete nás také kontaktovat poštou nebo kurýrní službou na adrese Hlavná 2000/66A Šamorín 931 01 – v nadpisu prosím uveďte: pro pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Beautywood SK s.r.o..
 
Osobní údaje jaké kategorie zpracováváme?
Obecně vaše osobní údaje požadujeme přímo od vás, takže při jejich shromažďování můžete ovlivnit, že jaký druh informace s námi sdílíte. Například poskytnete nám následující informace:
·  Při vytváření uživatelského účtu Beautywood SK s.r.o. nám poskytnete svou e-mailovou adresu, jméno a příjmení;
· Kromě toho na vaší osobní stránce na rozhraní Beautywood SK s.r.o. (Můj účet) můžete uvést i další informace, jako například: přezdívka, číslo mobilního telefonu, telefonní číslo pevné linky, datum narození, nejvyšší vzdělání, dodací adresa, sekundární e-mailová adresa, podrobnosti o kreditní kartě atd.;
· Když zadáte objednávku, poskytnete nám informace o kupovaném produktu, o vaší dodací adrese, fakturačních údajích, o zvoleném způsobu platby, telefonním čísle atd.
Máte možnost zaregistrovat se na rozhraní Beautywood SK s.r.o. také prostřednictvím Facebooku nebo Google. Pokud se rozhodnete pro kteroukoli z výše uvedených možností, vybraný odkaz vás přesměruje na stránku Facebook Admin/Google LLC, kde vás poskytovatel informuje o způsobu, jakým se budou zpracovávat údaje, které nám (Beautywood SK s.r.o.) byly od nich zaslány. Zásady ochrany osobních údajů společností Facebook a Google si můžete prostudovat kliknutím na následující odkazy:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy
S cílem zvýšit míru osobní spokojenosti online uživatelů a aby byly naše služby nabízené pro vás ještě více personifikované podle vašich preferencí, při vašich návštěv na našich webových stránkách a při používání naší aplikace pro smartphony můžeme shromažďovat a zpracovávat určité informace o vašem prohlížení a uživatelském chování. Více informací o podmínkách této činnosti naleznete v části níže, v kapitole o účelu zpracovávání dat.
Na naší webové stránce a v naší aplikaci pro smartphone můžeme ukládat a shromažďovat informace, které se zpracovávají prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií, v souladu s příslušnými pravidly pro soubory cookie.
Neshromažďujeme ani žádným způsobem nezpracováváme citlivé údaje klasifikovány jako zvláštní kategorie podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V souladu s tím neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné informace o nezletilých, kteří v době poskytnutí údajů byly mladší 16 let.
Jaký je účel a právní základ zpracovávání
Vaše osobní údaje můžeme použít pro tyto účely:
1.    Společnost Beautywood SK s.r.o. pro poskytování služeb  
Tento obecný účel zahrnuje v případě potřeby tyto oblasti použití:
· Vytvoření a správa uživatelského účtu v rozhraní Beautywood SK s.r.o.;
· Zpracovávání objednávek včetně i přijetí, lustrování, doručení a fakturace;
· Řešení případů souvisejících se zrušením objednávek nebo týkajících se jakýchkoliv záležitostí spojených s objednávkami zakoupeného zboží nebo služeb;
· Správa vrácených výrobků v souladu s platnými právními předpisy;
· Vrácení ceny zboží v souladu s platnými ustanoveními příslušných právních předpisů;
· Poskytování podpůrných služeb včetně zodpovězení jakýchkoliv otázek týkajících se produktů a služeb inzerovaných společností Beautywood SK s.r.o., nebo jakýchkoliv otázek týkajících se konkrétní objednávky.
Správa a zpracovávání vašich údajů pro uvedené účely bude ve většině případů nutné k uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a společností Beautywood SK s.r.o. Kromě toho, zpracovávání určitých údajů v této oblasti dále vyžadují i ustanovení právních předpisů, včetně daňových a účetních zákonů.
2.    Ke zlepšení našich služeb
Pracujeme na tom, abychom vám poskytli nejkvalitnější služby a zákaznické zkušenosti s nakupováním online. Potřebujeme k tomu mimo jiné shromažďovat a používat určité informace o vašich nákupních zvyklostech; z tohoto důvodu provádíme průzkum trhu přímo nebo s externími partnery a požádáme vás o vyplnění dotazníku o spokojenosti po konkrétní objednávce.
Tyto činnosti provádíme na základě našich oprávněných obchodních zájmů, přičemž však máme stále na zřeteli, aby vaše základní práva a svobody nebyly ohroženy v průběhu těchto činností.
3.    Pro marketingové aktivity
Rádi bychom vás informovali o nejnovějších nabídkách a novinkách o produktech, které vás zajímají. Za tímto účelem vám pravidelně zasíláme obecné a tematické informační bulletiny prostřednictvím našich elektronických kanálů (prostřednictvím e-mailu/SMS/mobilního oznámení/bannerů, ve formě vyskakujících zpráv/atd.) a informujeme vás o produktech, které jsou podobné produktům, které jste si dříve zakoupili nebo si chcete objednat, nebo o doplňkových produktech. Prostřednictvím našich webových stránek a mobilních aplikací bychom rádi zobrazily i další zásilky komerčního charakteru a individualizované nabídky. Abychom vám mohli poskytnout informace, které vás zajímají, na vytvoření uživatelského profilu můžeme použít určité informace o vašich nákupních zvyklostech (jako jsou zobrazené produkty/produkty přidány k seznamu oblíbených produktů/zakoupené produkty). Ve všech případech zajistíme, aby se taková zpráva a takové zpracovávání údajů provádělo v plném souladu s vašimi právy a svobodami a zaručujeme, že procesy a opatření používané při zpracovávání těchto údajů, nebudou mít pro vás žádné nepříznivé právní následky, vaše práva neomezují a významně neovlivňují.
Naši marketingovou komunikaci provádíme ve většině případů s Vaším předchozím souhlasem, který mů